Opel Army JP Servis

Úprava vozů

Abychom Vás zbavili co nejvíce starostí, nabízíme Vám zajištění všech potřebných úprav. Ve spolupráci s odbornou firmou JP Servis a Josef Hurt Vám zprostředkujeme všechny nutné úpravy a nové auto bude na Vás čekat již vybavené.


Jak to funguje?

 1. s prodejcem OPEL si vyberete auto dle vlastní představy
 2. prodejce s Vámi bude kontaktovat úpravce, který Vám výběr potvrdí či Vám navrhne vhodnější model OPEL pro potřebnou úpravu vzhledem k využití vozu
 3. po této konzultaci si můžete vůz objednat
 4. během výroby vozů si upřesníte s úpravcem všechny úpravy a zajistíte realizaci
 5. jakmile přivezeme auto z výroby, předáme ho úpravci k provedení prací
 6. upravený vůz si u nás převezmete i s návodem; případně za účasti úpravce, který Vám vysvětlí ovládání. Vše na jednom místě a nemusíte nikam jezdit!

Naše společnost spoluracuje výhradně se společnostmi JP Servis a Josef Hurt – www.jpservis.eu a www.rucniovladani.cz. Na těchto webech najdete mnoho užitečných informací.
Pokud se rozhodnete pro jiného úpravce, nemůže Vám zprostředkování úprav zajistit.

Ukázky úprav

Elektrohydraulická plošina SKY 002 + el dveře
Kotvící zařízení vozíku elektrické 001 + nast sedačky vozíku
Prohlédněte si systém MERO 2 při řízení
Podívejte se na video použití zvedací desky
Opel Handycars JP Servis

Opel Handycars Josef Hurt

PRO KLIENTY OPEL ARMY PŘIPRAVILA
SPOLEČNOST JP SERVIS TUTO NABÍDKU

Smluvním úpravcem klientů Opel
Army je i společnost Josef Hurt

 • Komplexní přestavby a úpravy řízení
 • Prioritní zajištění úprav
 • Spolupráce při výběru vhodného vozu OPEL
 • Servis po dobu 10 roků
 • Pick–up servisRuční ovládání vozidla pro tělesně postižené - základní informace

Konkrétní typ a systém ovládání musí v prvé řadě plně vyhovovat uživateli a respektovat jeho možnosti. Pokud již klient jezdil nějaký čas s určitým typem ručního ovládání (rozumí se letité používání ovládání), je vždy zásadní akceptování polohy ovládání provozní brzdy (zda levou rukou / nebo zda pravou rukou).

Pokud klient nejezdil (nepočítá se případné krátkodobé absolvování autoškoly) je volba individuální. Správná volba ručního ovládání je jednou z nejdůležitější vzhledem k bezpečnosti a provozu vozidla. Tyto informace jsou pouze základní a informativní, vždy je vhodná detailnější konzultace.

A
Montáží ručního ovládání vozidla nedochází k vyřazení činnosti
konvenčního ovládání.
(vždy je možno vozidlo i nadále využívat pro nožní ovládání)
B
Základní rozdělení ručních ovládání vozidla – podle systému.
(mechanické ovládání / elektronické ovládání)
C
Základní rozdělení ručních ovládání vozidla – podle ovládání.
(jednopákové ovládání / víceprvkové ovládání)
D
Zástavba ručního ovládání vozidla – podle umístění.
(prostor pod volant / prostor středového tunelu)
E
Montáže automatického ovládání spojkového pedálu.
(v současnosti doporučujeme pouze elektronické ovládání)
F
Individuální úpravy pedálů vozidla – akcelerátor.
(přenesení pedálu na levou stranu / elektronické, mechanické)
G
Ruční ovládání akcelerátoru – mechanické nebo elektronické.
(kruhové nad volantem / páčkové pod volantem / u středového tunelu)
H
Ruční ovládání provozní brzdy – vždy mechanický převod.
(vlevo pod volantem / vpravo pod volantem / u středového tunelu)
I
Ruční ovládání elektrické výbavy vozidla – ovladače na volant.
(bezdrátové ovládání směrovek / stěračů / světel)

Správnou volbou ručního ovládání si buď zpříjemníme a zjednodušíme ovládání vozidla,
anebo si jej zbytečně na poměrně dlouhou dobu (10 let) zkomplikujeme.


Než si auto vyberete.

Metodika pro správnou volbu v otázce pořízení a úpravy vozidla.

Pro možnost objektivního posouzení požadavku klienta se zdravotním postižením a následné doporučení
vhodného typu vozidla s návazností na řešení úpravy je nutné mít k dispozici alespoň základní informace:

1
Klient je krátce v situaci imobilní osoby, popřípadě poprvé řeší
pořízení vozidla.
(chybí základní informace o možnostech a představy jsou mnohdy zavádějící)
Klient je dlouholetý a vcelku znalý problematiky života se zdravotním postižením.
(nutnost akceptování požadavků / zvyk je železná košile / nové vozidlo nové možnosti)
Klient řeší otázku mobility za třetí osobu.
(mnohdy sám nemá základní informace / detailní konzultace nutná)
2
Vozidlo bude prioritně určeno a sloužit pro zdravotně postiženou osobu.
(velikost, variabilita, funkčnost / zpříjemnění nastupování a ovládání)
Vozidlo bude rodinné v kombinovaném režimu provozu.
(velikost, variabilita, funkčnost / úprava s minimem vlivu na ostatní omezení)
Vozidlo bude pouze občas využívané pro provoz se zdravotně postiženou osobu.
(velikost, variabilita, funkčnost / individuální posouzení možností)
3
Zdravotně postižená osoba bude řidič.
(bude jezdit samostatně / bude mít doprovodnou osobu)
Zdravotně postižená osoba bude pouze převážena.
(převážená na sedadle spolujezdce / převážena na vozíku)
4
Klient je vozíčkář.
(paraplegik - omezení nohou / kvadruplegik - omezeny ruce i nohy)
Klient je pouze částečně pohyblivý
(částečně omezená motorika / pomalejší reakce)
Klient má problém s některou končetinou
(amputace / jiná omezení)

Nutno si uvědomit závažnost rozhodování a možné následky ukvapeného, nebo nevhodného posouzení situace.

V současné době je povinnost klienta provozovat vozidlo minimálně po dobu 120 měsíců (10 let).

Bohužel na tento časový úsek není možno vždy stoprocentně předvídat veškeré možné změny, které život přinese,
ale lze je eliminovat na minimum, vhodným výběrem kvalitního vozidla a zařízení s nadčasovým náhledem.